termográfus, termográfiai vizsgálat, hőkamerás vizsgálat,termográfiai vizsgálat,hőkamerás vizsgálat,hőtérkép készítés,hőtérkép,ipari berendezések termográfiai vizsgálata, hőkamerás vizsgálat,hőkemera,termográfus, termográfiai vizsgálat, hőkamerás vizsgálat,termográfiai vizsgálat,hőkamerás vizsgálat,hőtérkép készítés,hőtérkép,ipari berendezések termográfiai vizsgálata, hőkamerás vizsgálat,hőkemera,termográfus, termográfiai vizsgálat, hőkamerás vizsgálat,termográfiai vizsgálat,hőkamerás vizsgálat,hőtérkép készítés,hőtérkép,ipari berendezések termográfiai vizsgálata, hőkamerás vizsgálat,hőkemera,termográfus, termográfiai vizsgálat, hőkamerás vizsgálat,termográfiai vizsgálat, Ipari berendezések és folyamatok, gyártósorok termográfiai ( hőkamerás) vizsgálata
termografiai merogyakorlat,hokameras vizsgalat,hokameras epuletvizsgalat,ipari termografia,termografiai oktatasok
termografiai merogyakorlat,hokameras vizsgalat,hokameras epuletvizsgalat,ipari termografia,termografiai oktatasok
Termográfiai vizsgálatok az ipari folyamatok ellenőrzésére :
hokameras epuletvizsgalat,epulet-termografia
termografiai merogyakorlat,hokameras vizsgalat,hokameras epuletvizsgalat,ipari termografia,termografiai oktatasok
termografiai merogyakorlat,hokameras vizsgalat,hokameras epuletvizsgalat,ipari termografia,termografiai oktatasok
Az ipar fontosabb fenntartási rendszereinek rövid áttekintése

Preventive Maintenance: megelőző/hibamegelőző/élettartam-meghosszabbító karbantartás

Előre meghatározott időközönként leállításra kerül a gyártósor és ekkor kerülnek elvégzésre az ütemezett feladatok.

Condition Centered/Based Maintenance (CCM,CBM): állapotfüggő karbantartás

Folyamatos műszeres mérésekkel ellenőrzik a gépek állapotát,és a felhalmozódott tapasztalatok alapján döntenek
az egyes mérési eredményekből következő javítási feladatok mértékére és idejére

Parameter Condition Based Maintenance (PCBM): jellemző paraméterek állapota szerinti karbantartás

A gyártási folyamat és a felhasználás szempontjából fontos paraméterek folyamatos nyomonkövetése.
Renkívül sokrétű, a gyártási folyamatra jellemző adat ismerete szükséges a megfelelő következtetés levonásához.

Failure Based Corrective Maintenance, (FBCM) Üzemeltetés az eszköz meghibásodásáig

A legrégibb és legegyszerűbb üzemeltetési stratégia. Minden egység üzemel ameddig meghibásodás fel nem lép. Ekkor javításra kerülnek.

Reliability Centered Maintenance (RCM): megbízhatóságközpontú karbantartás

A hibák bekövetkezésének jól közelítő becslése az egyes hibák bekövetkezésének várható időintervallumán alapszik.
Olyan gépegységek és berendezések esetében alkalmazandó ahol a leállás vagyis a hirtelen meghibásodás súlyos, hosszú ideig tartó és költséges termeléskiesést okozhat.

Risk Based Maintenance, (RBM) ; Risk Based Inspection and Maintenance, (RBIM) Kockázat alapú karbantartás

Vizsgálja a termelési folyamatban a meghibásodások illetve a javítások során jelentkező pozitív és negatív kockázatokat. Matematikai statisztikai , valószínűség-számítási és kockázatelemzési számítások alapján
a döntés a szervezet megfelelő szintjén kell,hogy megszülessen !

Total Productive Maintenance (TPM): teljeskörű hatékony karbantartás/termelésbe integrált üzemfenntartás,
totális karbantartási rendszer

Hibamegelőző és állapotfüggő karbantartás javítás,felújítás és tökéletesítés. A gépeket karbantartó szervezet célja nem a gép karbantartása,hanem a végtermék lehető leggazdaságosabb előállítása.
[Bővebben a fenntartási stratégiákról]
Termográfiai vizsgálatok az ipar folyamataiban:Az ipari üzemek és telepek által végzett gyártási, energiatermelési vagy szolgáltatási folyamatok géphiba vagy elektromos hiba miatti váratlan leállása többletköltségeket okoz az ipar szereplőinek.
A hibásan ugyan, de még működő berendezések növelik a felhasznált energia költségeit, károsodásokat okozhatnak más még hibátlan elemekben, tűzveszélyt jelenthetnek vagy egyéb más káros folyamatok elindítóvá válhatnak.

A hőtermelődés (melegedés) alapvető jellemzője az elektromos és mechanikai berendezéseknek. A bevitt energia nem hatékonyan felhasznált része jellemzően hővé alakul.
A termográfiai vizsgálatok kiváló és gyors áttekintést nyújtanak
az aktuálisan tapasztalható hőfejlődési, tehát veszteséget eredményező folyamatokról.

A képzett termográfus által végzett vizsgálat nem csak két vagy több hasonló terhelés alatti hasonló elem összehasonlításán alapul,hanem egyes elemek egyedi termográfiai vizsgálatára is alkalmas.

Az ipar számára végzett termográfiai vizsgálatok sikeréhez elengedhetetlen a rendszeresség és a vizsgált objektum (pld. elektromos motor) tulajdonságainak ismerete, az alkalmazott  gyártási  / energiatermelési / szolgáltatási folyamatok elveinek megértése.

A rendszeres termográfiai vizsgálatok alapot jelenthetnek a fenntartási rendszerek (rövid összefoglalónk a lap alján) tervezéséhez.

Egy új berendezés, vagy gyártósor üzembehelyezése után célszerű rendszeres időközökben termográfiai vizsgálatokat végeztetni annak érdekében, hogy kellő tapasztalat gyűljön össze a folyamatban veszteségként jelentkező hőfejlődések mértékéről, időbeni lefutásáról minimális , átlagos és maximális terhelési esetekben is.

Termográfiai vizsgálataink minden esetben az üzemeltető személyzettel való szoros együttműködése és helyismerettel rendelkező személy kísérete mellett valósulnak meg, a gyártási folyamatokhoz tartozó esetleges titoktartási kötelezettségek maximális betartásával.


Elektromos berendezések termográfiai vizsgálata

Az elektromos energiaellátó rendszerek rendellenes melegedéseinek okai elsősorban a villamos kötések és csatlakozások megnövekedett átmeneti ellenállása.
A megnövekedett ellenállás okozója lehet az optimálisnál kisebb érintkezési nyomás (lelazult kötések), vagy oxidációs folyamatok.

Az áramút megnövekedett ellenállása miatt esetleg alternatív ,kisebb ellenállású, áramutak válhatnak elsődlegessé. Az ilyen spontán kialakult áramutak azonban olyan szerelvényeken keresztül alakulhatnak ki, amelyeket elsődlegesen nem áram vezetésére alakítottak ki.
Ezeknek a helyeknek a felderítésében jelentenek pótolhatatlan segítséget és gyorsaságot az ipari termográfiai vizsgálatok.

Az elektromos berendezések termográfiai vizsgálatai során gyakran kerül megállapításra olyan aszimmetrikus terhelés,amely több hasonló elem közül csak az egyiket vagy csak néhányat használ , de azokat a terhelhetőségük határához rendkívül közel.

Elektromos motorok termográfiai vizsgálata

Az elektromos motorokon átfolyó áram azon része, amelyik nem fordul a mechanikai munka elvégzésére, veszteségként jellemzően hővé alakul. Tartósan üzemelő elektromos hajtások hőmérséklete a kialakításukhoz felhasznált anyagok mennyisége és minősége valamint  hőleadó felületük függvényében alakul.
A tartósan üzemelő motor hőmérséklete, felületi hőleadása és a környezeti hőmérséklet által meghatározott egyensúlyi hőmérséklet számít a motor üzemi hőmérsékletének.
Amennyiben a motor elkészítésekor felhasznált anyagok,kenőanyagok tartósan elviselik az így kialakuló hőmérsékletet a motor típusa helyesen került kiválasztásra.

Amennyiben a motor hőmérséklete az üzem során a vártnál jobban megemelkedik,úgy ezt a termográfiai vizsgálatok egyértelműen kimutatják , jelezve ezzel egy meghibásodási folyamat valamelyik fázisát.


Csapágyak termográfiai vizsgálata

A gépek, berendezések, hajtások gyártósorok fontos elemei a csapágyak.

Volgelpohl féle hőátadási tényező, a külső levegő hőmérséklete, a csapágyház felülete  valamint a Palmgren féle hőegyensúly alapján meghatározható a csapágy un. várható közepes üzemi hőmérséklete.

A termográfiai vizsgálatok gyors segítséget jelentenek a vártnál magasabb hőmérsékleten üzemelő csapágyak felderítésében.
A fent említett általánosságokon túl természetesen lehetőség van minden olyan folyamat termográfiai vizsgálatára,amely akár célzott akár járulékos hőfejlődéssel jár.

Copyright C 2013 by  Pannon Infrared Bt.  .  All Rights reserved  .  E-Mail: inf@pannoninfrared.eu