Történetünk, híreink  és sikereink röviden
PANNON INFRARED Bt.
2484. GÁRDONY ÓVODA U. 17
Tel:+36-30-272-01-88
Pannon Infrared Bt. 2484. Gárdony,  Óvoda u. 17.     Tel: +36-30-272-01-88    info@pannoninfrared.eu
Épületgépészeti tervezés: felmérési terv,fűtés,gázterv,vízellátás,légtechnika, hőkamerás vizsgálatok, épületenergetikai tanúsítás, energetikai audit, TAO audit, EKR audit
info@pannoninfrared.eu
Épület-termográfia,épületek hőkamerás vizsgálata

A termográfiai vizsgálatok egyik legjellemzőbb terepe az épületek hőkamerás vizsgálata.

Az épület-termográfiai vizsgálatok célja  az épületburkot alkotó szerkezetek hibáinak,vagy minőségi hiányosságainak, általános állapotának rögzítése,feltárása, az infravörös tartományú sugárzás mérésére alkalmas eszközzel (hőkamera).

A vizsgálatokat alapvetően az anyagok kétféle fizikai tulajdonsága
teszi lehetővé. Ezek az alábbiak:

Hővezetés:

A hővezetésen alapuló hőkamrás vizsgálat, illetve egészen pontosan az egyes anyagok hővezetési képességének eltérésén alapuló hőkamerás vizsgálat.

Az épületen belüli és kívüli hőmérsékletek különbsége ( a megfelelő képalkotáshoz min 10-15 °C különbség szükséges) és az anyagok eltérő hővezetési képessége kontrasztos képet biztosít, amelyen az egyes, tartósan kialakuló  felületi hőmérsékletekből következtetni lehet az ott alkalmazott anyag(ok) homogenitására,szerkezetben betültött megfelelő szerepére,a kivitelezés szakszerű voltára stb.

Hőtárolás:

Vannak olyan épületszerkezeti hibák,pld. jellemzően a lapostetők szerkezeten belüli pangóvizei, amelyek nem minden esetben deríthetőek fel a fenti módszerrel.

Jellemző viszont a fenti példára az anyagok hőkapacitásának különbségét kihasználó hőkamerás-épületvizsgálat.
A víz igazán kiváló hőkapacitással rendelkezik,vagyis sok energiát képes tárolni. Amennyiben kellő mértékű napsütés melegítette fel a példában említett lapostetőt akkor esti lehűléskor a víz és a vele közvetlenül érintkező szerkezeti elemek lényegesen lassabban veszítenek hőmérsékletükből.

Az oldalt látható tartályban meglévő folyadék szintjének ellenőrzését is a töltött és töltetlen rész hőkapacitása közötti különbsége tette lehetővé.
Az épület-termográfiai vizsgálatok többféle igényszinten valósíthatóak meg.


Kvalitatív épület-termográfia (hőkamerás - vizsgálat)
(hőtérkép készítés,hőfényképezés)

A kvalitatív hőkamerás-vizsgálat  vizsgálat alapelve,hogy a vizsgálat során nincs szükség az aktuális hőmérsékletek pontos és abszolút meghatározására,csak a vizsgált hasonló elemek hőmérsékletkülönbsége  (? T °C)  kerül rögzítésre .

A kvalitatív hőkamerás vizsgálatok során elegendő az azonos elemek azonos körülmények közötti vizsgálata,kiejtve ezzel az emissziós képesség és a reflektált hőmérséklet,valamint a távolság és a légköri zavarások stb. által okozott hatásokat.

A kvalitatív vizsgálat a felületi hőmérséklet eloszlása alapján jó találati aránnyal következtethet az egyes szerkezeti eltérésekre, de nem ad választ a felületi hőátbocsátások, valamint a vonalmenti hőveszteségek pontos mértékére.

Passzívház szempontú vizsgálatok követelményei

A passzívház előírások adják a jelenlegi legszigorúbb előírásokat a belső felületek hőmérséklet abszolút értékére,valamint a belső hőmérsékletek maximális különbségére valamint a befúvott és "kidobott" levegő hőmérsékletére.A passzívház szempontú vizsgálatot alapvetően az alábbi esetek valamelyikében ajánljuk:

1
.)
Meglévő nem passzíváz épületet épületfizikai paramétereinek meghatározása azzal a céllal,hogy tervezési alapadatokat szolgáltasson PHPP számítás elkészítéséhez.

2
.)

Megépült passzívház esetében az előírt paraméterek teljesülésének ellenőrzésére.

3.)

A már lakott passzívház belső komfortjának ellenőrzésére,az üzemeltetési hibák felderítésére,fizikai károsodások előrejelzésére,falszerkezetekben megjelenhető állati búvohelyek felderítése.


Az itt említett vizsgálati feladatok elvégzésére nem alkalmasak a kvalitatív termográfiai vizsgálatok,hőtérképkészítések,hőfényképek,
és az általánosságban hőkamerás vizsgálatnak nevezett eljárások.

A passzívház minőségű feladatok megoldására a kvantitatív termográfiai vizsgálatok eszköztárára van szükség


kvantitatív épület-termográfia:

A kvantitatív termográfiai vizsgálatok már megfelelnek azoknak a magasabb igényeknek,amelyek pontos hőmérsékletmérést tesznek szükségessé.
A kvantitatív vizsgálat során pontosan meghatározásra kerül a vizsgált anyagok emissziós képessége és a lehető legpontosabb módszerekkel kerülnek megmérésre/rögzítésre a termográfiai felvételeket befolyásoló körülmények. A kvantitatív termográfiai vizsgálat végeredményeként a hőképen kapott hőmérséklet értékek abszolút értéke is megbízható érték,így későbbi felhasználása abszolút hőmérsékletként is lehetséges.

Fontos !
A hőkamera nem lát bele az építőanyagok belsejébe és az építőiparban használatos anyagok esetében nem is lát át az anyagon.

Minden ami a hőképeken látható az a szemmel is látható felület hőmérsékletét mutatja.

A felületi hőmérsékletek eltéréseiből viszont következtetni lehet a szabad szemmel nem látható helyeken lejátszódó folyamatokra, amelyek kellő pontosságú beazonosításához általában további független vizsgálatok vagy feltárások is szükségesek.

A hőkamerés vizsgálat segítséget jelent az építési eltérések feltárásában